Forsikring af gods

 

Med DanXpress ekspres service er dit gods altid godt forsikret

DanXpress ekspres service er forsikret i henhold til dansk lovgivning og gældende regler for CMR.

CMR-loven er lovbekendtgørelsen om fragtaftaler ved international vejtransport.

CMR forsikring en en forsikring, som gælder internationalt. Den er lovpligtig for transporterhvervet i Danmark, og den erstatter kundens varer med p.t. 8,33 (2008-tal) ecu pr. kg lastevne på bilen.